Home/Blog/Schuur bouwen met of zonder vergunning?
Schuur bouwen met of zonder vergunning?

Schuur bouwen met of zonder vergunning?

Gaat u binnenkort een schuur bouwen? Dan moet u uiteraard rekening houden met de vergunningsregels. Hieronder hebben we een stappenplan opgesteld, een lijst met veelgestelde vragen en tips om u te helpen bij het aanvragen van een eventuele benodigde vergunning.

Handig om te weten 

 • Vergunningsvrij betekend niet regelvrij. Het Bouwbesluit is leidend
 • Regels voor vergunningsvrij bouwen gelden voor heel Nederland
 • Bijgebouwen en aanbouwen bij recreatiewoningen zijn niet vergunningsvrij
 • Alle regels staan in Besluit omgevingsrecht

De vergunningsaanvraag is in sommige scenario’s essentieel, omdat u een omgevingsvergunning nodig heeft. Natuurlijk helpen we u graag om de aanvraag van de vergunning succesvol en stapsgewijs te laten verlopen als u een schuur of loods bij ons koopt.

Een vergunningsaanvraag indienen kan soms een lang en onduidelijk proces zijn, omdat er veel verschillende aspecten bij komen kijken. Zorg ervoor dat u goed aan alle regels voldoet aangezien elke benodigde wijziging tijd kost. Zo moet er rekening worden gehouden met onder andere:

 • De bouwlocatie
 • De bouw- en/of sloopwerkzaamheden
 • De oppervlakte van het bouwwerk ten opzichte van de beschikbare kavel
 • Regels van de ruimtelijke ordening (bouwmaterialen en kleuren etc.)
 • Het aanleggen of veranderen van een uitrit
 • De afstand tot de erfgrens
 • De totale hoogte van het bouwwerk
 • Brandveilig gebruik en het kappen van bomen.
 • Let op: de gebruikers functie moet overeenkomen met het bouwbesluit.

Wij streven ernaar om u altijd zo goed mogelijk van dienst te zijn. Daarom vinden wij het van belang dat u hulp krijgt als klant bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. Indien nodig kunnen we altijd extra beeldmateriaal of constructie tekeningen aanleveren voor het oplossen voor issues met de gemeente.

Stappenplan omgevingsvergunning aanvraag

 1. Ga als eerst naar website: www.omgevingsloket.nl
 2. Klik op: ‘Ik ben een p articulier en wil …’ .
 3. Klik vervolgens op de button: ‘Aanvraag/melding >’ .
 4. U wordt doorverwezen naar het inlogscherm bij Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, hierbij dient u in te loggen met uw DigiD.
 5. Nadat u heeft ingelogd met uw DigiD, kunt u uw aanvraag aanmaken. Het omgevingsloket zal u verder begeleiden met de aanvraag van uw omgevingsvergunning. ten slotte hoeft u alleen nog de stappen die het omgevingsloket weergeeft te volgen. zodoende kunt u uw aanvraag indienen.
 6. In geval van problemen kunt u contact opnemen met de klantenservice van Finish Building, zij zullen u verder helpen.

Veelgestelde vragen over vergunningen

Finish Building heeft meer dan 30 jaar ervaring. Door de jaren heen kwamen klanten met verschillende soorten vragen, waardoor er besloten is om een veelgestelde vragen pagina te ontwerpen.  Omdat wij u altijd zo goed mogelijk van dienst willen zijn wordt deze pagina regelmatig bijgewerkt.

Hieronder een overzicht van de drie meest voorkomende vragen over vergunningvrij bouwen:

Valt het onder de regels voor vergunningsvrij bouwen?

 • Aanbouwen zoals een garage
 • Bijgebouwen zoals een schuurtje of tuinhuisje
 • Aanpassingen aan de gevel
 • Zonnepanelen
 • Niet: een extra woning (tenzij het om een mantel zorgwoning gaat)

Waar mag ik vergunningsvrij een schuur bouwen?

 • In het achtererfgebied, bij een woning / hoofdgebouw (1 m vanaf openbaar gebied)
 • Het is niet mogelijk om bij recreatiewoningen en woonwagens vergunningsvrij een schuur te bouwen (tenzij het bestemmingsplan dit wel toelaat)
 • Niet naast of in de buurt bij monumenten
 • U mag niet in natuurgebieden, weilanden vergunningsvrij een schuur bouwen.
 • Bij twijfel over het achtererfgebied -> overleg met uw gemeente

Wat is mijn achtererfgebied?

 • Achtertuinen, achter de woning
 • Zijtuinen, parallel aan de weg vanaf 1 meter achter de voorgevel
 • Een aanliggend weiland of natuurgebied hoort niet bij het achtererfgebied
 • Niet: zijtuinen die grenzen aan het openbaar toegankelijk gebied (bij een hoekwoning)

Indien u vragen heeft kunt u gerust contact opnemen met onze klantenservice of kijk bij veelgestelde vragen.

Tel: 0800 2091
Email: info@finish-building.nl

Offerte aanvragen