Mag ik vergunningvrij bouwen?

Een loods, hal, bijgebouw, tuinhuis, uitbouw, carport, garage en/of schuur bouwen regelt u niet elke week. U maakt keuze in afmetingen, kleuren en materialen waarin u uw loods wilt bouwen. Wat u ook gaat bouwen, de eerste vraag is of u vergunningvrij mag bouwen of dat u een vergunning nodig heeft.

Vergunningcheck uitvoeren

Om hier achter te komen kunt u zelf een bouwcheck doen via het omgevingsloket van de overheid.
Het omgevingsloket is per 1 januari 2024 vernieuwd. U checkt hier door een vragenlijst in te vullen, snel en gemakkelijk of vergunningvrij bouwen voor u mogelijk is. Na het invullen ontvangt u direct een checklist met de acties die u eventueel moet ondernemen.
De vragenlijst en actielijst kan een hele opgave zijn om uit te voeren. Daarom bieden wij een uitgebreide vergunningcheck aan om u te ontzorgen.

Vergunningcheck / € 250,- excl. btw

Finish Building onderzoekt voor u het volgende:

– Of de gewenste loods vergunningvrij gebouwd mag worden op het gevraagde perceel
– Wij adviseren of er met kleine wijzigingen wel vergunningvrij gebouwd kan worden
– En als er niet vergunningvrij gebouwd kan worden adviseren wij over wat er mag binnen het omgevingsplan (voorheen het bestemmingsplan)

Vergunningvrij bouwen Finish Building

Vergunningvrij bouwen

Uit de vergunningcheck blijkt dat u vergunningvrij mag bouwen. Neem contact op met onze verkoopafdeling voor een offerte van uw loods. Wanneer de opdracht rond is gaat deze naar de werkvoorbereiding en worden de tekeningen en bestellingen gedaan waarna u zelf of door ons montageteam de loods kunt (laten) bouwen.

Vergunning aanvragen

Het is mogelijk dat uit de vergunningcheck komt dat het niet binnen het vergunningvrije gedeelte van de wet valt. Dan is het van belang om een vergunning aan te vragen voor het bouwen van uw loods.

Bij de aanvraag van een vergunning komt veel tekenwerk en regelwerk bij kijken. Om u hiervan te ontzien bieden wij 2 vergunningstrajecten aan.

Vergunningstraject 1 / € 750,– excl. btw 

Finish Building regelt het aanleveren van het tekenpakket met de volgende documentatie:

 • Aanzichtentekening
 • Funderingstekening op basis van de afmetingen van uw loods
 • Terreintekening op basis van het door u aangegeven perceel
 • Constructietekening van de loods
 • Constructieberekening van de loods

U regelt ZELF het indienen van de vergunning en de communicatie met de gemeente waar u uw loods gaat bouwen.

Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente waar u uw loods wilt bouwen beslist over uw aanvraag. Houd er rekening mee dat bij elke vergunningsaanvraag kosten in rekening worden gebracht die u dient te betalen. Deze kosten heten legeskosten. De hoogte van het bedrag aan leges verschilt per gemeente en is afhankelijk van de bouwkosten van uw loods.

Vergunningstraject 2 / € 1500,– excl. btw 

Finish Building regelt het aanleveren van het tekenpakket met de volgende documentatie:

 • Aanzichtentekening
 • Funderingstekening op basis van de afmetingen van uw loods
 • Terreintekening op basis van het door u aangegeven perceel
 • Constructietekening van de loods
 • Constructieberekening van de loods

Wij vragen namens u de omgevingsvergunning aan en regelen de communicatie met de gemeente over de loods die u wilt gaat bouwen.

Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente waar u uw loods wilt bouwen beslist over uw aanvraag. Houd er rekening mee dat bij elke vergunningsaanvraag kosten in rekening worden gebracht die u dient te betalen. Deze kosten heten legeskosten. De hoogte van het bedrag aan leges verschilt per gemeente en is afhankelijk van de bouwkosten van uw loods.

Wet en regelgeving: omgevingswet en wet kwaliteitsborging

Voor het bouwen van een loods is een bouwvergunning nodig. Sinds 1 januari 2024 is de omgevingswet en wet kwaliteitsborging in werking getreden, welke de nodige veranderingen met zich meebrengen. De omgevingswet knipt de bouwvergunning op in 2 delen:

· het ruimtelijke bouwen (omgevingsplanactiviteit)

· het technische bouwen (bouwactiviteit)

Het ruimtelijke deel van de aanvraag wordt door de gemeente getoetst aan het omgevingsplan. In het omgevingsplan (voorheen het bestemmingsplan), staan regels over de functie, locatie en het uiterlijk waar de loods aan moet voldoen. Denk hierbij aan de vorm, de afmeting, materialen en kleur van de loods. Maar ook waar op het perceel de loods mag komen en wat de functie van de loods mag zijn. Via het omgevingsloket kan voor het ruimtelijke deel een vergunning omgevingsplanactiviteit aangevraagd worden.

Het technische deel van de vergunningsaanvraag gaat pas in werking wanneer de ruimtelijke vergunning is verleend. De loods zal aan de eisen van het besluit bouwwerken leefomgeving (bbl) moeten voldoen. Voorheen stonden deze eisen in het bouwbesluit en toetste de gemeente of hieraan voldaan werd. Om de bouwkwaliteit te verhogen, is het per 1 januari 2024 verplicht een kwaliteitsborger in te huren voor het technische deel van de vergunningsaanvraag. De kwaliteitsborger controleert voor en tijdens de bouw of het bouwplan voldoet aan de technische voorschriften (eisen BBL).

De wet kwaliteitsborging is van toepassing op bouwwerken die in gevolgklasse 1 vallen. Er bestaan 3 gevolgklasse welke iets zeggen over hoe risicovol een bouwwerk is. Gevolgklasse 1 wordt toegekend aan bouwwerken met een laag risico. Denk hierbij aan het bouwen van uw loods van maximaal 2 bouwlagen. Alleen het bouwen van een nieuwe loods valt hieronder, geen renovatie van loodsen, bedrijfshallen en/of schuren. De meeste loodsen vallen binnen gevolgklasse 1. In het Omgevingsloket kunt u controleren of uw loods daadwerkelijk in gevolgklasse 1 valt.
Het inhuren van een kwaliteitsborger kan door ons geregeld worden of u kunt dit zelf doen. Zie het volgende kopje voor de uitleg.

Hoe werkt het als u een vergunning plichtige loods wilt bouwen?

De vergunning voor het ruimtelijk deel van de loods in verleend. Nu wilt u graag weten wat de volgende stappen zijn. Als u de loods door ons montageteam laat bouwen zal Finish Building bij de directe opdracht de werkzaamheden en kosten van de kwaliteitsborger en bouwmelding meenemen in de offerte. Wilt u liever zelf uw loods bouwen? Dan bent u verantwoordelijk voor het huren van een kwaliteitsborger de bouwmelding en gereed melding. Hieronder is een overzicht van de stappen weergegeven die Finish Building voor u kunt doorlopen of u zelf kunt ondernemen.

Finish Building bouwt uw loods U bouwt zelf uw loods
Stap 1Wij huren een kwaliteitsborger in, de kosten zullen transparant op uw opdrachtbevestiging te zien zijn.U huurt zelf een kwaliteitsborger in. Op de website Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw vindt u een lijst met kwaliteitsborgers.
Stap 2Wij leveren tekenwerk en documenten aan de kwaliteitsborger, waarmee hij onder anderen een borgplan en risicobeoordeling kan opstellen.U levert tekenwerk en documenten aan de kwaliteitsborger waarmee hij onder anderen een borgplan en risicobeoordeling kan opstellen.
Stap 3Uiterlijk 4 weken voor de start van de bouw doen wij een bouwmelding bij de gemeente en leveren we de gevraagde documenten aan.
De gemeente heeft vervolgens 4 weken om de bouwmelding te beoordelen, bij groen licht kunnen we bouwen. Bij een negatief advies zal de bouwmelding compleet gemaakt moeten worden. Er zal opnieuw een bouwmelding met een 4 weken beoordelingstermijn gedaan moet worden.
Uiterlijk 4 weken voor de start van het bouwen doet u een bouwmelding bij de gemeente. Op de website informatiepuntleefomgeving.nl kunt u zien welke documenten de gemeente eist bij een bouwmelding.
De gemeente heeft vervolgens 4 weken om de bouwmelding te beoordelen, bij groen licht kunnen we bouwen. Bij een negatief advies zal u de bouwmelding compleet moeten maken. Er zal opnieuw een bouwmelding met een 4 weken beoordelingstermijn gedaan moet worden.
Stap 4Na goedkeuring van de gemeente melden wij minimaal 2 dagen voor de start van bouwen dat we gaan bouwen.Na goedkeuring van de gemeente meldt u minimaal 2 dagen voor de start van bouwen dat u gaat bouwen.
Stap 5Tijdens de bouw controleert de kwaliteitsborger of er aan de bouwtechnische eisen wordt voldaan. Als de kwaliteitsborger vertrouwd dat er aan de regels wordt voldaan zal hij een verklaring afgeven. Tijdens de bouwt zorgt u ervoor dat de kwaliteitsborger controleert of er aan de bouwtechnische eisen wordt voldaan. Voldoet u hieraan dan ontvangt u een verklaring van de kwaliteitsborger.
Stap 6Nadat de bouw is afgelopen en de kwaliteitsborger de verklaring heeft afgegeven, zal Finish Building een gereedmelding doen van de loods bij de gemeente. Het in gebruik nemen van het bouwwerk kan pas 2 weken nadat alle informatie die hoort bij de gereedmelding, bij de gemeente is. Als de bouw is afgerond en de kwaliteitsborger de verklaring heeft afgegeven doet u zelf een gereedmelding bij de gemeente. Op de website informatiepuntleefomgeving.nl kunt u zien welke documenten de gemeente eist bij een gereedmelding. Het in gebruik nemen van het bouwwerk kan pas 2 weken nadat alle informatie die hoort bij de gereedmelding, bij de gemeente is.
Stap 7Wij geven het einde van de bouw door aan de gemeenteU geeft het einde van de bouw door aan de gemeente

Heeft u vragen over vergunningvrij bouwen

We begrijpen dat u na het lezen van deze nieuwe regels veel vragen heeft. Neem dan contact op met ons verkoopteam, zij vertellen graag meer over deze nieuwe wet- en regelgeving.

Vergunningcheck / € 250,- excl. btw 

 • Vergunningvrij bouwen mogelijk
 • Advies over mogelijkheden van vergunningvrij bouwen op uw perceel
 • Advies over wat mag er binnen omgevingsplan.

Vergunningstraject 1 / € 750,- excl. btw 

Finish Building regelt het aanleveren van het tekenpakket met de volgende documentatie:

 • aanzichtentekening
 • funderingstekening op basis van de afmetingen van uw loods
 • terreintekening op basis van het door u aangegeven perceel
 • constructietekening van de loods
 • constructieberekening van de loods

Vergunningstraject 2 / € 1500,- excl. btw 

Finish Building regelt het aanleveren van het tekenpakket met de volgende documentatie:

 • aanzichtentekening
 • funderingstekening op basis van de afmetingen van uw loods
 • terreintekening op basis van het door u aangegeven perceel
 • constructietekening van de loods
 • constructieberekening van de loods

Houd er rekening mee dat bij elke vergunningsaanvraag kosten in rekening worden gebracht die u dient te betalen. Deze kosten heten legeskosten. De hoogte van het bedrag aan leges verschilt per gemeente en is afhankelijk van de bouwkosten van uw loods.

Wij staan voor u klaar

Direct contact: 0299 - 451 265 van ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur en op za van 09.00 - 13.00 uur