Home/Blog/Energieprestaties – Waar moet ik aan voldoen?
Energieprestaties – Waar moet ik aan voldoen?

Energieprestaties – Waar moet ik aan voldoen?

Alle nieuwbouw, of het nou gaat over woningbouw of utiliteitsgebouwen, moet vanaf 1 juli 2020 voldoen aan de Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Maar wat gaat dit voor u betekenen?

De drie BENG -eisen

Vanaf 1 juli 2020 worden de energieprestatie voor bijna energie neutrale gebouwen vastgelegd aan de hand van drie eisen:

  1. De maximale energiebehoeften in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar

Voor de maximale energiebehoeften wordt er gekeken naar een optimale kwaliteit van de gebouwschil. Niet alleen de isolatie, maar de combinatie van verschillende factoren, de geometrie en de ligging van een gebouw zijn van belang bij het beperken van de energiebehoeften.

  1. Het maximale primair fossiel energiegebruik per m2 gebruiksoppervlak per jaar

Het primair energiegebruik voor verwarming, koeling, warmtapwaterbereiding en ventilatoren vormen samen de basis voor het primair fossiel energiegebruik. Bij utiliteitsgebouwen wordt het energiegebruik voor voorlichting en voor bevochtiging ook meegeteld. Wanneer er PV-panelen of andere hernieuwbare energiebronnen aanwezig zijn, wordt de opgewekte energie van het primair energiegebruik afgetrokken. Deze regeling geldt voor woningen en utiliteitsgebouwen.

Bij primair fossiel energiegebruik worden systeemverliezen, hulpenergie en het rendement van de opwekkers meegenomen. Bij energiebehoefte is dat niet van geval.

  1. Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten

Voor het bepalen van het aandeel hernieuwbare energie wordt de hoeveelheid hernieuwbare energie gedeeld door het totaal van vernieuwbare energie en primair fossiel energiegebruik

Een ander belangrijke aandachtspunt voor de BENG is een gezond binnenklimaat. Door de BENG-eisen worden gebouwen beter geïsoleerd en is er een betere luchtdichtheid. Hierdoor is een gezond binnenklimaat afhankelijk van voorzieningen voor de luchtverversing in de gebouwen. Het is vandaar dan ook belangrijk dat ontwerpers van gebouwen in hun ontwerpen rekening houden met de circulatiestromen van koude lucht. Overigens moeten uitvoerders het ontwerp op dit punt goed uitvoeren.

De BENG -eisen per gebouwtype

De BENG-eisen zijn verschillend per gebouwtype.

  1. Overheidsgebouwen

Volgens de Europese richtlijn EPBD hebben overheidsgebouwen een voorbeeldfunctie. Vandaar dat nieuwe overheidsgebouwen sinds 1 januari 2019 al aan de eisen moeten voldoen. Onder overheidsgebouw vallen gebouwen die eigendom zijn van het rijk, een provincie, gemeente of waterschap. Het gebouw moet worden gebruikt door het rijks, een provincie, gemeente, waterschap, zelfstandig bestuursorgaan of adviesraad.

  1. Referentiegebouwen

Er zijn drie energieprestatieconcepten opgesteld die minstens moeten voldoen aan de voorgenomen BENG-eisen. Afgezien van deze eisen moet een BENG-referentiegebouw daarnaast voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. De type gebouwen die onder referentiegebouwen vallen zijn (middelgrote) tussenwoningen, middelgrote hoekwoningen, vrijstaande woningen, middelbare scholen met sporthal, middelgrote woongebouwen en kantoorgebouwen

Bij het opstellen van de BENG -eisen voor referentiegebouw zijn er waar mogelijk drie prestatieconcepten opgesteld. Deze energieprestatieconcepten voldoen aan de voorgenomen BENG-eisen.

In het onderzoeksrapport Referentie gebouwen BENG van ingenieurs- en adviesbureau DGMR kunt u een uitgebreide toelichting lezen over de aanpak, een korte beschrijving en een aantal energieprestatieconcepten voor verschillende bouwtypes.

Slimme innovaties om te voldoen aan de BENG -eisen

Het is niet voor iedere gebouwtype even eenvoudig om te voldoen aan de eisen. Vandaar dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een lijst heeft gepubliceerd voor slimme innovaties die bijdragen aan de BENG-eisen.

 

Wanneer u vragen heeft kunt u gerust contact opnemen met een van onze medewerkers. Wij helpen u graag verder.

U kunt ons bereiken via telefoon of email

Offerte aanvragen