Home/Blog/Hoe monteer ik fels op mijn loods?
Hoe monteer ik fels op mijn loods?

Hoe monteer ik fels op mijn loods?

Ons Finish Klik Felsdak is hét innovatieve stalen alternatief voor de traditionele zinken fels banen. Dit profiel is speciaal ontworpen om dezelfde uitstraling als traditionele zinken of koperen felsdaken na te bootsen, met alle voordelen van staal. Deze pagina legt uit hoe u dit eenvoudig fels monteren kan op uw loods en de voordelen van dit product.

Voordelen van het Finish Klik Felsdak

Het Finish Klik Felsdak systeem is geproduceerd uit een stalen plaat met een dikte van 0,63 millimeter dik en is verkrijgbaar in 2 kleuren en 3 breedtes. In deze handleiding monteren wij het 500 profiel, dit profiel heeft een werkende breedte van 500 millimeter. Wanneer u een ander fels profiel bij Finish Profiles heeft gekocht kunt deze handleiding ook gewoon volgen. Het Finish Klik Fels systeem heeft de volgende voordelen:

  • Zeer gemakkelijke montage
  • Terug gevouwen lip zorgt voor blinde montage 
  • Vouwbare bovenlip voor watergering stuw-water
  • Extra zetting voor een vlakker oppervlak
  • Inkijklip kan worden dichtgedrukt
  • Verweerd minder snel dan zink of lood
  • Veroorzaakt geen leksporen bij agressief regenwater

Wilt u ook uw dak of wand bekleden met Finish Klik Fels monteren?

Bekijk dan onze webshop www.finish-profiles.nl.

Bekijk de montage video over ons Finish Klik Fels.

Stap 1: Het monteren van het start- en gootprofiel

We starten met het monteren van de Finish Profiles ‘Klik’ felsdak profielen wanneer alle wanden gereed zijn, en u zich ervan verzekerd hebt dat de constructie volledig is afgemonteerd. Wij attenteren u erop dat u tijdens het werken op het dak voldoende gebruik maakt van valbescherming en de directe omgeving van de loods vrijhoud van bouwmaterialen en afval.

Finish Fels montage

Stap 2: Het monteren van het start- en gootprofiel

Voor we kunnen beginnen met het leggen van het dakbeschot zullen we beginnen met het monteren van het start- en gootprofiel. De lip aan de bovenzijde verzorgt de blinde bevestiging in de gootlijn. Bij een toepassing van het felsdak op een andere constructie ziet dit zetwerk er mogelijk iets anders uit.

Finish Klik fels montage

Stap 3: Het bevestigen van het binnennokstuk

In de nok van het dak wordt gestart met het bevestigen van het binnennokstuk, met dit zetwerk dekken we de naad boven in het dak af. Het zetwerk in de nok kan overigens ook bovenop het dakbeschot en/of de waterkerende folie of structuurmat worden bevestigd. Dit zorgt voor een betere waterdichte afwerking.

Finish Fels montage 3

Stap 4: Het monteren van het start- en gootprofiel

Let er bij het monteren van het start- en gootprofiel op dat het zetwerk geheel tegen het zetwerk van de hoekstukken aan wordt geduwd. Alvorens u het zetwerk vastzet controleert u nogmaals of de montagestrook van het gootstuk de montagestrook van het hoekstuk aan de buitenzijde overlapt. Het optimale resultaat is een zo klein mogelijke kier tussen de beide zetwerken.

Finish Fels Montage

Stap 5: Het zetwerk voor het start-en gootprofiel

Het zetwerk voor het start-en gootprofiel wordt aan de bovenzijde aan het dakelement gemonteerd. Zorg ervoor dat de schroeven/popnagels stevig aangetrokken zijn, dit om het vlak monteren van het dakbeschot of dakpaneel te vereenvoudigen. Voor het vastzetten van het zetwerk dienen uiteraard de in de juiste kleur gelakte schroeven te worden gebruikt.

Finish Fels Montage

Stap 6: Het zetwerk voor het start-en gootprofiel

Wanneer het dakbeschot tegen het zetwerk gelegd wordt dient men overbodig stoten te voorkomen om te voorkomen dat het zetwerk beschadigd of vervormt. Schenk tijdens het monteren van de profielplaten en zetwerken ook extra aandacht aan de plaatsing van ladders, dit zodat de lip waaraan de felsbanen die worden gemonteerd niet worden verbogen.

Finish Fels montage

Finish Fels montage

 

Stap 7: Het leggen van de Finish Profiles structuurmat

Na het dicht leggen van het gehele dakoppervlak kan begonnen worden met het leggen van de Finish Profiles structuurmat. Alvorens het zover is raden wij echter nogmaals aan het dakoppervlak te controleren op scherpe uitstekende objecten (schroeven, splinters enz.). Wanneer u zich ervan verzekerd bent dat er zich in het dakbeschot geen oneffenheden zitten kunt u doorgaan naar de volgende stap.

De banen van de structuurmat worden horizontaal van links naar rechts aangebracht, met de plastic krullen aan de bovenzijde. De eerste baan wordt in de gootlijn met een overlap op het start profiel bevestigd, deze overlap vormt tevens een extra waterkering waardoor mogelijk doorgedrongen (condens) water buiten de constructie wordt gehouden.

Finish Fels montage

Stap 8: Een baan in de structuurmat verlengen

Wanneer u een baan in de structuurmat moet verlengen dient u eerst over een strook van ongeveer 10 centimeter de krullen te verwijderen. Wij raden aan bij het verwijderen van de krullen gebruik te maken van een scherp mes om de krullen voorzichtig en gecontroleerd weg te snijden. Let er bij het snijden wel op dat u niet door de structuurmat heen snijdt, hierdoor verliest de mat mogelijk zijn waterkerende eigenschap.

voor het daadwerkelijken verlengen van de mat adviseren wij de ontkrulde strook te kitten met een sileconen of bitumen kit. De onderzijde van de mat wordt met behulp van korte spijkers of schroeven in de overlap van beide banen gemonteerd. Let hierbij uiteraard wel op dat het bevestigingsmiddel niet door het dakbeschot heen steekt en aan de onderzijde weer in het zicht komt.

Finish Fels montage

Finish Fels montage

Stap 9: Beginnen met het leggen van het felsdak

Na het aanbrengen van de structuurmat kunnen we beginnen met het leggen van het daadwerkelijke felsdak. Het aanbrengen van de fels platen wordt gestart aan de rechterzijde van het dakvlak, met de schroefzijde aan de linkerzijde en de terug gevouwen lip gelijk aan de gootlijn. Bij het monteren van het felsdak is het van belang dat u de terug gevouwen lip achter de lip aan het start- gootprofiel haakt. Deze manier van bevestigen voorkomt het opwaaien van de profielplaat.

Finish Fels montage

Finish Fels montage

Stap 10: Monteer de plaat met één schroef vast in de gootlijn

Voordat u de profielplaat recht legt adviseren wij de plaat met één schroef in de gootlijn vast te zetten. Om u zich ervan te verzekeren dat het eerste profiel goed recht ligt raden wij u aan een kleine 3-4-5 steek te maken. Bij deze methode maakt u een driehoek met twee rechte zijde van 30 en 40 centimeter lang, u heeft een rechte hoek wanneer de lange zijde 50 cm bedraagt. Overigens kunt u hetzelfde resultaat behalen met het gebruik van een winkelhaak of gradenboog.

Finish Fels montage

Stap 11: Schroef de plaat verder af

Wanneer u zich ervan overtuigd heeft dat de profielplaat haaks op de gootlijn staat kunt u de plaat verder afschroeven. Bij het bevestigen van de platen worden de schroeven in het midden van de montage gaten geplaatst. Daarnaast dienen ze aangetrokken te worden tot de kop van de schroef gelijk loopt met de bovenzijde van het montagebrug.

De montage gaten bevinden zich op de plaat met een h.o.h. afstand van 44 millimeter, dit maakt het ook mogelijk om het profiel op panlatten te monteren. Wij bevestigen echter om de 40-44 centimeter.

Finish Fels montage

Stap 12: Druk de tweede felsbaan erop

Wanneer de eerste fels plaat is bevestigd wordt de tweede felsbaan erop vast gedrukt. Positioneer weer de plaat eerst onderaan het dak in de gootlijn en haak het eveneens achter het startprofiel. Wanneer het paneel aan de onderzijde gelijkligt met de voorgaande baan drukken we het profiel met twee handen aan elkaar vast.

Finish Fels montage

Stap 13: Tip & invouwen van anti-inkijk kapje

Wanneer u het felsbaanprofiel toepast op lange dakoppervlakken is het niet te vermijden dat u over het dak moet lopen. LET OP! Doe dit ter aller tijden op de reeds bevestigde paneelplaten! Maak gebruik van valbescherming en probeer het werken op het dak te vermijden bij harde wind of regen.

Wanneer ook het tweede fels profiel bevestigd is kan het anti-inkijk kapje aan de onderzijde van de plaat worden omgevouwen.

Finish Fels montage

Stap 14: Dicht het totale dakoppervlak

Herhaal de voorgaande stappen tot het gehele dakoppervlak dicht gelegd is. Nadat het volledige dakoppervlak gelegd is kunt u starten met het knippen en bevestigen van de zetwerken. Voor het bevestigen van de zetwerken langs de kopgevel hoeft u het dak niet meer te belopen. Voor het bevestigen van de nokstukken echter wel.

Finish Fels montage

Stap 15: Monteer het zetwerk I

Voor het monteren van de zetwerken aan de kopgevels starten we weer aan de onderkant van het dakoppervlak in de gootlijn. De zetwerken voor Finish dak- en gevelsystemen hebben een standaard lengte van 3 meter. Wij vragen u dan ook voldoende aandacht te besteden aan de plaatsing van hele en passtukken om onnodig verlies te voorkomen. Houd bij het knippen van de zetwerken rekening met de aansluiting op andere zetwerken. Laat waar nodig materiaal over om later om te kunnen vouwen om zo een zo fraai mogelijk eindresultaat te behalen.

Finish Fels montage

Stap 16: Monteer het zetwerk II

Bij het daadwerkelijke vastzetten van de zetwerken aan de dak- en gevelbekleding wordt gebruik gemaakt van op kleur gelakte schroeven. De schroeven die gebruikt worden voor het monteren van de zetwerken hebben de kleur van de zetwerken, niet de kleur van het dak!

Finish Fels montage

Stap 17: Het zetwerk III

Zetwerken worden gekoppeld/verlengt met 16 centimeter lange koppelstukken. Deze extra zetwerken worden onder het daadwerkelijke zetwerk gemonteerd, en samen met een schroef aan het dak- of wand paneel bevestigd.

Zetwerken worden tot slot zorgvuldig omgevouwen met een zettang.

Finish Fels montage

Stap 18: Het zetwerk IV

Wanneer het zetwerk aan de voet van het dakoppervlak zijn gemonteerd kan gestart worden met het monteren van de overige zetwerken van de windveren. Let er op dat bij het aandraaien van de schroeven dat u deze niet onnodig strak aandraaid, hierdoor kan het zetwerk vervormen. Het vervormen van de zetwerken heeft buiten een esthetische achteruitgang ook het gevolg dat zetwerken minder goed op elkaar aansluiten.

Finish Fels montage

Stap 19: Het zetwerk V

De zetwerken voor de windveren worden ook in de nok weer ingeknipt, dit doen we om een nette staande naad te creëren. Let er ook goed op dat bij het knippen dat het resterende zetwerk lang genoeg blijft en er geen grote naden ontstaan. Voor het monteren tijdens koude (winter)dagen dient er rekening mee gehouden te worden dat het staal in de zomermaanden uit zal zetten, een te kleine of geen naad is in die situatie ook niet gewenst.

Finish Fels Montage

Stap 20: Het zetwerk VI

De zetwerken worden in de nok koud tegen elkaar geplaatst. Voor het vast zetten van de zetwerken wordt gemonteerd met een hart op hart afstand van ongeveer 40 centimeter. Voor het schroeven adviseren wij de schroeven ten alle tijden vast te zetten in het midden van de zet.

Finish Fels montage

Stap 21: Het zetwerk VII

De Finish profiles ‘Klik’ felsdak profielplaten worden standaard geleverd met twee lippen. De onderste lip wordt vanuit de fabriek gevouwen en fungeerde aan het begin van deze handleiding als vernakering aan de dakconstructie. De tweede lip aan de plaat bevind zich bovenin de plaat onder het nokzetwerk. Deze 25 millimeter lange lip dient door u in het werk te worden gevouwen met een zettang.

De vouw die u boven in de profielplaat aanbrengt dient tijdens hevige regenbuien met veel wind als waterkering van stuw water. Deze zet is vooral van belang bij een lage dakhelling en wanneer het bouwwerk zich op een positie bevind waar de zijgevels (en daarmee ook het dak) veel wind vangen. De waterkering bevind zich achter/onder een tweede zetwerk, hierdoor is het niet nodig om ook de hoeken af te dichten.

Finish Fels montage Finish Fels montage

Stap 21: Het zetwerk VIII

Na het aanbrengen van de zetwerken voor de windveren kan het werk worden afgerond met het afmonteren van de nok. Allereerst wordt er een geventileerd zetwerk op de profielplaat bevestigd. De positie van dit zetwerk is afhankelijk van de afmetingen van het nokstuk, welke weer afhankelijk is van de dakhelling en de afmeting van de constructie.

Voor het bepalen van de exacte positie van het geventileerde zetwerk raden wij aan om een deel van de nokstuk los op zijn plaats te leggen. Afhankelijk van de afmetingen van het zetwerk kan het zijn dat het zetwerk inzakt, waardoor de hellingshoek zichtbaar afwijkt van de dakhelling. Om dit op te lossen knijpen we de lange zijde naar elkaar toe tot het doorzakken verdwijnt.

Finish Fels montage Finish Fels montage

Stap 22: Het zetwerk VIII

De positie van het geventileerde zetwerk is in zoverre van belang omdat het zetwerk voor de nok hierop wordt vast geschroefd en met de rest van de constructie verbonden wordt. Voor een optimale bevestiging dient het nokprofiel 5mm over of 5mm binnen het geventileerde zetwerk te vallen. Op deze mannier blijft er nog voldoende ruimte over voor het monteren van de zetwerken.

Wanneer u tevreden bent over de positionering van de zetwerken kunt u het verder afmonteren en bevestigen. De zetwerken in de nok worden wederom verlengt met 16 centimeter lange koppelstukken die ook hier onder het zetwerk worden aangebracht. voor het monteren van het nokstuk op het geventileerde zetwerk raden wij 2 schroeven per baan aan te brengen.

Finish Fels montageFels monteren

Stap 23: Het zetwerk IX

De gaten die in het geventileerde zetwerk worden geponst kunnen er bij lage bouwwerken met lage nokhoogte ervoor zorgen dat u in de constructie kan kijken. Wanneer u er extra waarde aan hecht om geen bevestiging schroeven te zijn kan het verstandig zijn om extra rekening te houden met de plaatsing van de schroeven, zodat deze niet door de gaten heen te zien zijn.

Het afwerken van het nokstuk aan de kopgevels wordt gedaan met twee laatste kleine zetwerken. Deze zetwerken worden door u zo ingeknipt dat zij de open zijde van de nok in zijn geheel afdekken. Deze zetwerken worden tot slot met twee op kleur gebrachte schroeven bovenop de nok bevestigd.

Finish Fels montage Finish Fels montage

Stap 24: Geniet van het eindresultaat

Als u al deze stappen succesvol bent doorlopen kunt u genieten van het eindresultaat. Vragen of meer informatie nodig?

Bekijk onze www.finish-profiles.nl webshop of bel ons via 0800 2090.