Home/Blog/Onderhoud van uw (Finish Building) loods
Onderhoud van uw (Finish Building) loods

Onderhoud van uw (Finish Building) loods

Achterstallig onderhoud kan leiden tot lekkages en wellicht ook corrosie. Door planmatig onderhoud uit te voeren zorgt u voor optimale prestaties en een verlengde levensduur van uw loods.

Maakt u zich geen zorgen, “we’ve got you covered”! Door het lezen van dit artikel weet u welke onderhoudswerkzaamheden er uitgevoerd horen te worden. Overigens kunt u aan het einde van dit artikel de onderhoudschecklist vinden. Met deze checklist zorgt u ervoor dat uw light steel loods aan alle onderhoudsaspecten voldoet en zodoende over een langere levensduur beschikt.

Zorg ervoor dat vuil rondom de loods opgeruimd is

Na een gegeven moment kan vuil zich ophopen en gaan aankoeken. Dit zal vooral voordoen op plekken waar water- en windstromingen tot rust komen, zoals hoeken, doorvoeropeningen en goten. Vuilophopingen kunnen ervoor zorgen dat watervoerende vlakken worden verhinderd en goten worden geblokkeerd.

Wanneer een loods contact maakt met permanent stilstaand water kan er corrosie ontstaan. Om schade aan de coating te voorkomen dient het vuil bijeengeveegd te worden met een zachte bezem. Daaropvolgend behoort u de vuile plekken af te spoelen met schoon water. Let daarbij op dat er geen zout water of water onder een té hoge druk wordt gebruikt. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van een te hoge druk kan dit de coating van het staal aantasten. Zorg er bovendien voor dat het water niet te warm is. Een temperatuur van 60? is voldoende.

LET OP: Vuil kan zich ophopen op elke hoogte. Dit betekend dat het zowel wand- als dakbekleding kan aantasten. In bepaalde omgevingen hoopt vuil sneller op. Denk bijvoorbeeld aan een loods die onder bomen staat, die zich bevindt op een industrieterrein of in een gebieden naast of dichtbij drukke wegen. Bladeren van bomen kunnen goten verstoppen en schadelijke stoffen kunnen op uw loods terecht komen.

Vogelpoep

Vogelpoep kan de zuurgraad van afvloeiend regenwater sterk veranderen. Het wordt daarom aangeraden om de daken regelmatig en zo snel mogelijk van vogelpoep te ontdoen.

Olievlekken

Olie kan verwijderd worden door deze schoon te maken met een in terpentine gedrenkte doek.

LET OP: langdurig contact met terpentine kan de coating aantasten. Vandaar dat het nodig is om na het schoonmaken met terpentine de loods na te wassen met water en een neutrale zeep.

Algen- en schimmelaanslag schoonmaken

Een aanhoudende vochtige omgeving kan ervoor zorgen dat er een algen- of schimmelaanslag wordt gevormd. Dit heeft zowel een esthetisch effect, maar is ook nadelig voor uw gezondheid en de kwaliteit van de coating.

Voor het verwijderen van een algen- of schimmelaanslag wordt er aangeraden om gebruik te maken van een zachte borstel en onder een lage druk. Wanneer u gebruik maakt van een te hoge druk kan dit de coating en beschermlaag aantasten.

U kunt de algen- en schimmelaanslag schoonmaken met een neutrale zeep en schoon water.

Natriumhypochloriet is ook wel bekend onder de naam chloorbleekmiddel. In België staat het bekend als Javelwater.

Fysieke schade aan de loods

Tijdens het dagelijks gebruik van de loods kunnen er beschadigingen ontstaan. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren doordat een voorwerp botst of schuurt tegen het materiaal van de loods.

Wanneer de beschadiging minder diep is dan de oppervlaktestructuur, wordt er gesproken van lichte schade. In dit geval is het niet een vereiste om de schade te herstellen. Bij een kras in de coating is herstel wel gewenst. In dit geval is het metallisch substraat onderhevig aan corrosie.

U kunt de beschadiging herstellen door ervoor te zorgen dat losse of schilferende verf wordt verwijderd. Daarna dient de plek schoongemaakt te worden. Wanneer de plek droog is kan hierop een passende herstelverf op worden aangebracht.

Wanneer er sprake is van een kras in de zinkcoating kan u met een extra luchtdroge zinkstofverf de anodische beschermlaag aanvullen. Zorg ervoor dat de verfstrook niet breder is dan de oorspronkelijke beschadiging. Een middelfijn tot fijn schilderspenseel maakt het eenvoudiger om de beschermlaag aan te brengen.

Is er sprake van onherstelbare schade? Dan is het noodzakelijk dat het paneel vervangen moeten worden.

Bouwafval

Metaalgruis is onderhevig aan corrosie. Het kan ervoor zorgen dat er vlekken op de bekleding wordt achtergelaten. U behoort het bouwafval in een vroeg stadium te verwijderen, zodat de coating niet wordt ontsierd of beschadigd wordt.

U kunt proberen om met een oplossing van 5% zoutzuur de vlekken te verwijderen. Zorg ervoor dat de contactduur niet langer is dan 5 minuten! Maak de loods hierna schoon met water. Laat snijvlakken, schroeven en overlappingen niet in contact komen met het zuur.

Verschillende coatings kunnen verschillende chemische resistenties hebben. Voor hardnekkige vlekken zijn mogelijk speciale schoonmaakproducten nodig. PUR-bouwschuim, bitumen, teer en mastiek vereisen alle specialistische schoonmaak.

Beton, cement en gips kan u verwijderen met een oplossing van 5% fosforzuur. Zorg hierbij dat u veilig te werk gaat. Het is in dit geval ook belangrijk dat snijvlakken, schroeven, overlappingen en andere metalen delen niet in aanraking komen met het zuur. maak na de behandeling de loods schoon met water.

Natuurlijke veroudering van de coating

Het is mogelijk om uw loods opnieuw te schilderen of te bekleden. De minimale periode tot besluit overschilderen (PBO) staat voor de minimale periode voordat u een beslissing moet nemen. U dient vast te stellen hoe ernstig de veroudering van de coating is.

LET OP: Er wordt geadviseerd om een competente aannemer in te schakelen voor het onderhoud. Zo kan u ervoor zorgen dat het aanbrengen op de juiste manier plaatsvindt.

Verwijder de beschermfolie

Zorg ervoor dat u de verwijderbare beschermfolie, wanneer deze nog op het metaal zit, verwijderd van het materiaal. Wanneer de beschermfolie te lang wordt blootgesteld aan een hoge Uv-straling, kan de kleefstof verharden en neemt de hechtkracht toe. Het gevolg hiervan is dat de folie niet of moeilijk te verwijderen is. Overigens kunnen lijmresten achterblijven op de coating. Deze lijmresten kunnen meestal verwijderd worden met WD-40 of terpentine. Om problemen te voorkomen kunt u het best de adviezen van de fabrikant opvolgen.

In het werk gesneden snijvlakken

Iedere snede moet goed beschermd worden. Wanneer er geen mogelijkheid is om de snijvlakken te beschermen tegen de elementen door ze af te dekken, dienen ze afgewerkt te worden met een geschikte beschermlak. Dit is van uiterst belang in agressieve omstandigheden en bij daken met een geringe helling.

Wanneer een snijvlak beschadigd of gecorrodeerd is, zal de corrosie worden afgeschuurd en wordt daarna opnieuw geverfd in de kleur van de coating.

Doorvoeropeningen

Controleer doorvoeropeningen regelmatig. Op deze plekken is er een kans dat lekkages of corrosie ontstaat, doordat de bekleding op deze plaatsen wordt doorbroken.

Het verwijderen van graffiti

Om graffiti van uw loods te verwijderen heeft u speciale schoonmaakmiddelen nodig. Wanneer u gebruik gaat maken van speciale graffiti-verwijderaars, is het van belang dat alleen de graffiti wordt aangetast en niet de coating. Lees de productinformatie en gebruiksaanwijzing voor u het middel gebruikt.
U kunt ook preventiemaatregelingen treffen. Door gebruik te maken van een transparante beschermlaag kunt u uw loods beschermen. Deze beschermlagen kunnen met warm water afgespoten worden. De graffiti wordt daarbij samen met de beschermlaag verwijderd. Als u opnieuw een bescherming wil tegen graffiti, zal u een nieuwe laag moeten laten aanbrengen.

Het is overigens ook mogelijk om een permanente beschermlaag aan te brengen. Graffiti kan hierdoor slecht hechten en daardoor kan de inkt snel verwijderd worden.

LET OP: Wanneer u ervoor kiest om een (semi)permanente beschermlaag aan te brengen, vervallen alle garantieaanspraken op TATA Steel UK.

 

Alle informatie uit deze blog wordt uitgelicht in het door TATA Steel verstrekt document “Inspectie en onderhoud – Voor voorgelakt stalen gebouwbekleding”.

Voor meer informatie kunt u bovenstaande link doorlezen of contact opnemen met een van onze medewerkers.

Telefoon:0800 2091

Email:info@finish-building.nl

Offerte aanvragen