Een vergunning nodig om een schuur te bouwen?

Wilt u een schuur bouwen maar u weet niet zeker of u een vergunning nodig heeft? In veel gevallen kan er vergunningvrij gebouwd worden, maar afhankelijk van een aantal factoren zoals functie, afmeting en locatie, kunt u al snel een vergunning nodig hebben van de gemeente. In welke gevallen kunt u vergunningvrij bouwen en wanneer kunt u een schuur bouwen met vergunning? De regels per 1 januari 2024 zijn veranderd. Nog niet alles is duidelijk, dus wilt u meer informatie en zeker weten dat u zonder vergunning uw schuur mag bouwen, Bel ons verkoopteam.

Wanneer bouwen zonder vergunning?

Wanneer u zelf een schuur wilt (laten) bouwen in uw tuin, moet er aan bepaalde regels voldaan worden voordat er met de bouw kan worden gestart. U dient hierbij rekening te houden met het bouwbesluit, het bestemmingsplan en de welstandseisen. Het is vaak mogelijk om vergunningsvrij een schuur te bouwen. Dat kan onder onderstaande voorwaarden:

  • U bouwt op uw eigen achtererf;
  • Het bouwwerk is niet hoger dan 5 meter (nokhoogte);
  • U bouwt maar 1 bouwlaag (dus geen verdiepingen);
  • U bebouwt niet meer dan het maximaal toegestane aantal m2;
  • Het bouwwerk staat minimaal 1 meter achter de voorgevel van het hoofdgebouw en is minimaal 2 meter lager.

Voor het bouwen zonder vergunning is er in Nederland geen meldingsplicht. Wel kan het nodig zijn om de gemeente informeren over de start en het gereedkomen van de werkzaamheden. Wilt u echter een grotere schuur bouwen dan toegestaan is, of wilt u op uw voorerf bouwen? Dan is er sprake van ‘afwijkend gebruik’ van uw erf en heeft u wel een vergunning nodig.

Schuur bouwen met vergunning

Als u een geisoleerde schuur wilt bouwen dat niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, heeft u al snel een vergunning nodig. Dit gaat bijvoorbeeld om de afmeting van uw loods of schuur of de plek op uw erf waar u deze wilt bouwen. We zullen er hierna wat meer in detail op ingaan.

Hoeveel mag u bebouwen?

Het is niet toegestaan om onbeperkt bij te bouwen op uw erf. Hoeveel u mag bijbouwen, is afhankelijk van de grootte van het bebouwingsvlak. Het bebouwingsgebied ligt op het volledige achtererfgebied waarop u vergunningvrij mag bouwen.

Is het hoofdgebouw op uw erf al eerder verbouwd? Hou er dan rekening mee dat de grootte van het oorspronkelijke hoofdgebouw nog steeds wordt gehanteerd als hoofdgebouw. Mocht er door de vorige bewoner van uw kavel een aanbouw zijn geplaatst, telt deze al mee als bijbehorend bouwwerk, ondanks dat deze voor u bij het hoofdgebouw hoort. Als op uw erfgebied 50 m2 mag worden bijgebouwd en er is al door een vorige eigenaar 20 m2 bijgebouwd, mag u niet meer dan 30 m2 erbij bouwen. Het is hierbij ook belangrijk dat het nieuwe bouwwerk ondergeschikt blijft aan het hoofdgebouw. Een bijgebouw kan dus functioneren als opslagruimte, garage of kas, maar het kan geen tweede woonhuis of kantoor worden.

De grond onder de bijgebouwen telt nog steeds mee in het bebouwingsgebied. Bij het maken van de som om te bepalen welk percentage hiervan bebouwd mag worden, wordt dus steeds dit hele gebied meegenomen en niet alleen het deel dat nog niet bebouwd is. Dit is de zogenoemde ‘nulsituatie’.[/vc_column_text]

Finish Building schuur bouwen vergunning tabel bebouwingsgebied

Wilt u een percentage bebouwen dat groter is dan wat uit deze som komt? Dan heeft u altijd een vergunning nodig. Zonder vergunning kunt u geen schuur bouwen die groter is dan toegestaan. Bovenstaande gegevens kunnen soms verschillen per gemeente, afhankelijk van het bestemmingsplan. Daarom kunt u het beste bij de gemeente navragen hoeveel u kunt bebouwen.

Bouwen op uw achter-, zij- of voorerf

Zoals eerder aangegeven mag u vaak vooral vergunningvrij een schuur bouwen op uw achtererf. Dit is kort gezegd uw achtertuin. Woont u in een hoekhuis en grenst uw tuin aan openbaar toegankelijk gebied, zoals een stoep of grasveldje, dan loopt het achtererfgebied vanuit de zijgevel van het huis evenwijdig daaraan. Woont u aan een sloot? Dan loopt uw achtererf tot aan deze sloot. Dat is namelijk geen openbaar toegankelijk gebied. Grenst uw tuin aan niet-openbaar toegankelijk gebied? Dan telt het gehele erf vanaf een meter achter de voorgevel tot uw achtererf. Hiervoor heeft u doorgaans geen vergunning nodig om een schuur te bouwen, mits u zich aan bovengenoemde voorwaarden houdt. Voor het bebouwen van uw voorerf heeft u altijd een vergunning nodig. Dat komt omdat hiermee het straatbeeld wordt aangepast. Dit mag niet zonder toestemming van de gemeente.

Bouwkavel versus bouwvlak

Bij het bepalen van uw erf kijken we naar de bouwkavel en het bouwvlak. De kavel is het gehele erf, dus voor-, zij- en achtererf. Er mag niet op de gehele kavel gebouwd worden. Het bouwvlak is het deel van de kavel dat bebouwd mag worden. Belangrijk hierbij is dat u let op overhangende onderdelen, zoals een goot, hek of balkon: deze mogen niet buiten het bouwvlak vallen. In onderstaande afbeelding ziet u een onderdeel van een bedrijventerrein. Het paarse deel omvat de bouwkavel. De zwarte randen daarbinnen vormen het bouwvlak. Dit is bij iedere kavel anders.

Hou de erfgrens in acht

Een van de factoren die het bouwvlak bepaalt, is de erfgrens. In dit voorbeeld van het bouwvlak, is er een naastgelegen weg. Hier mag niet te dicht op gebouwd worden. In een reguliere woonwijk heeft u altijd te maken met buren. U kunt vaak niet op de erfgrens met uw buren bouwen. Normaal gesproken zou er een meter tussen uw schuur en de grens moeten zitten. Dit heeft onder andere te maken met de brandveiligheid. Hoe meer afstand tussen twee bouwwerken, hoe kleiner de kans dat het vuur overslaat. Ook andere factoren zoals het plegen van onderhoud en het toelaten van daglicht zijn hierbij van belang.

De afstand tot de erfgrens bepaalt ook hoe hoog uw gebouw kan zijn. Hoe verder weg van de grens met uw buren, hoe hoger het schuur mag zijn. Hierbij geldt meestal dat u tot 5 meter vergunningvrij mag bouwen. Wilt u hoger bouwen? Dan heeft u een vergunning nodig. Over het algemeen geldt de som: Nokhoogte = (afstand tussen daknok en erfgrens) x 0,47. De 3 meter is hierbij de maximale goothoogte. Heeft u 2,50 m tussen de daknok en perceelgrens? Dan kunt u 2,50 x 0,47 + 3 = 4,175 meter hoog bouwen. Vanaf een afstand van 4,25 meter tot de erfgrens is de maximale hoogte altijd 5,00 meter (4,25 x 0,47 + 3 = 5). Alles daarboven kan niet zonder vergunning.

Bouwen in natuurlijke omgevingen

Iedere kavel heeft een bestemming. Dit kan ‘wonen’, ‘horeca’, ‘detailhandel’ of een van de vele andere bestemmingen zijn. Wilt u iets bijbouwen op uw woonerf met een andere bestemming dan wonen of opslag? Dan heeft u een vergunning nodig. Een opslagruimte mag bijvoorbeeld wel omdat dat in dienst is van de woning. De woning blijft daarmee nog steeds het hoofdgebouw.

Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om vergunningsvrij bij te bouwen in natuur of bosgebieden. Deze hebben namelijk een andere bestemming in het bestemmingsplan dan bijvoorbeeld een woning. Mocht een deel van uw perceel onder een agrarische bestemming vallen, geldt dit niet als ‘erf’ waardoor vergunningvrij bouwen niet mogelijk is. Voor dat soort gevallen kunt u bij de gemeente een aanvraag doen wanneer u er alsnog een schuur of loods wilt bouwen.

Een ander belangrijk punt kan de grond zijn waarop u wilt bouwen. Als deze de bestemming ‘archeologie’ heeft, betekent dat dat er niet te diep gegraven mag worden in de grond. Het heien van funderingspalen is dan bijvoorbeeld niet mogelijk.

Het niet mogen bouwen van bouwwerken met afwijkende bestemmingsplannen dan het hoofdgebouw geldt tevens voor de nabijheid van monumenten, weilanden en bekende dorps- en/of stadsgezichten. Hierbij kunt u niet zonder toestemming bijbouwen. De gemeente kijkt bij het toetsen van de omgeving vooral naar de kwaliteit en duurzaamheid van het project.

[/vc_column][/vc_row]

Wat heeft u nodig bij een vergunningsaanvraag

Heeft u bepaalde wensen voor uw schuur waarbij u een vergunning nodig heeft? Dan kunnen wij deze voor u aanvragen. Wij helpen u dan ook graag bij het vergunningstraject. Hiervoor zijn wel een paar dingen nodig. Om een vergunning bij de gemeente aan te vragen, willen ze daar graag zien wat u gaat bouwen, waar en met welke functie. Dit bekijken ze door middel van:

  • Bouwtekeningen van nieuwbouw inclusief constructierapport en maatvoering;
  • Constructieberekeningen van de bovenbouw en funderingen;
  • Kavel- en terreintekening met nieuwe en bestaande bouw;
  • Beeldmateriaal, foto’s voor een compleet overzicht van wat u wilt bouwen.
Finish Building schuur bouwen vergunning bouwtekeningen

Wij kunnen ook al deze zorgen uit handen nemen en de vergunningsaanvraag voor u regelen. Hierbij kunt u een deel cashback ontvangen wanneer de vergunning wordt verleend.

Wat zijn de kosten van een schuur bouwen met vergunning?

Om uw schuur te bouwen met een vergunning, moeten er eerst wat dingen geregeld worden. Zoals eerder aangegeven, moet bij de gemeente een aantal documenten aangeleverd worden. Het aanvragen van deze vergunning kost al gauw een paar honderd euro. Hierbij moeten dan ook nog de kosten voor het maken van de (bouw)tekeningen gerekend worden. Dit noemt men legeskosten. De hoogte van de legeskosten zijn vaak afhankelijk van de kosten van het gebouw.

Wij nemen graag dit vergunningstraject van u over. Hierbij bieden we twee opties. Bij de eerste optie regelen wij de berekeningen en tekeningen voor 750 euro excl. btw en regelt u zelf de vergunningsaanvraag. Bij onze tweede optie nemen wij deze ook uit handen. Hiervoor berekenen wij in totaal 1500 euro excl. btw. Dan regelen wij het volledige traject van uw vergunningaanvraag.

TIP: dien eerst een voortoetsverzoek in bij de gemeente als u niet zeker weet dat er gebouwd kan worden op uw erf. Dan kan er gekeken worden of uw plan een kans van slagen heeft. Dit is ideaal bij complexe gebouwen. U weet dan namelijk van tevoren al wat de mogelijkheden zijn en wat er wel en niet kan. De kosten hiervan zijn circa 200-300 euro. Hierbij is alleen het tekenwerk nodig van de aanzichten, de fundering en het terrein.

Finish Building schuur bouwen vergunning loods groen

Wat kost het bouwen van mijn schuur?

Bent u benieuwd naar de kosten om een schuur te bouwen? Dan kunt u het beste een offerte aanvragen. Hierbij wordt gekeken naar de afmeting, isolatie, de ramen en deuren, het extra zetwerk, de montage en nog meer factoren. Wij helpen u graag bij het samenstellen van uw ideale schuur of loods. Zelf monteren is voordeliger maar wij kunnen uw schuur ook bouwen voor u. Wilt u al een beeld krijgen van hoe uw loods eruit kan zien? Maak dan een ontwerp in onze 3D configurator! Daarin selecteert u de afmeting, kleuren en deuren en krijgt u alvast een eerste indruk van uw schuur of loods!

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op! Wij helpen u graag verder met het regelen van uw vergunning om een schuur te bouwen.

E: info@finish-building.nl

Meest recente berichten

Wilt u graag weten wat Finish Building voor u kan betekenen?

Direct contact: 0299 - 451 265 van ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur en op za van 09.00 - 13.00 uur