Home/Blog/Wanneer mag ik vergunningvrij bouwen
Wanneer mag ik vergunningvrij bouwen

Wanneer mag ik vergunningvrij bouwen

Wanneer u van plan bent om een stalen loods te bouwen of te verbouwen, kan het zijn dat u een vergunning nodig heeft. In sommige gevallen is het zo dat u geen omgevingsvergunning nodig heeft. Maar wat is er in de wet bekend over vergunningvrij bouwen?
Wilt u meer weten? lees dan vooral verder!

“Wanneer mag ik nou vergunningvrij bouwen?”

In de meeste gevallen is het nodig om een vergunning aan te vragen. Alle vergunning vrije situaties worden in de tweede bijlage van het Besluit omgevingsrecht behandeld. Wanneer uw type bouwplan niet in het besluit staat zal u een vergunning moeten aanvragen.

Wilt u weten hoe u een vergunning kan aanvragen? Volg de handige stappenplan uit onze blog “Schuur bouwen met of zonder vergunning?

“Mijn type bouwplan staat in het besluit omgevingsrecht, nu ben ik klaar … toch?”

Nee, helaas is dit niet het geval. Wanneer het bouwplan voldoet aan de Bijlage II van het Besluitvormingsrecht moet het alsnog voldoen aan het Bouwbesluit 2012 en aan het burenrecht uit het burgerlijk wetboek.

Het Bouwbesluit 2012 is opgesteld door de overheid. De kwesties die in het besluit onder handen worden genomen zijn veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Ieder bouwwerk moet voldoen aan deze voorschriften.

“Waar kan ik onderzoeken of mijn bouwplan voldoet aan het bouwbesluit?”

U kunt gebruik maken van rekenmethoden, checklists en richtlijnen om te analyseren of uw bouwplan voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012. De methoden waaruit u kan kiezen zijn:

  1. NEN-normen
    In de NEN-normen staan methoden die u helpen bij het bepalen of uw bouwplan voldoet aan het bouwbesluit.
  2. Erkende kwaliteitsverklaringen
    In een kwaliteitsversklaring staat of het bouwmateriaal of een bouwonderdeel voldoet aan de eisen van het bouwbesluit
  3. Gelijkwaardige oplossingen

Met een gelijkwaardige oplossingen kunt u afwijken van de prestatie-eis uit het besluit. Het is echter zo dat u dan wel moet voldoen aan het doel van de functionele eis.

  1. Nederlandse praktijkrichtlijnen – NPR’s

Hierin staan de aanwijzingen om te controleren of u voldoet aan de minimumeisen van het Bouwbesluit.

  1. Nederlandse technische afspraken – NTA’s

Deze richtlijnen gaan over de praktische uitwerking van een norm uit het Bouwbesluit.

Wanneer u hup nodig heeft kan u ons deskundige personeel inschakelen om samen te analyseren of uw bouwplan voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit!

“Klopt het dat het Bouwbesluit strenger gaat worden in 2020?”

Het klopt dat vanaf 1 juli 2020 alle nieuwe gebouwen moeten voldoen aan een strengere eis voor energie verbruik. Deze aangescherpte nieuwbouweisen worden de BENG-eisen genoemd: de bijna Energieneutrale Gebouw eisen. In juli 2020 worden deze eisen in het Bouwbesluit 2012 opgenomen.

Door Middel van de nieuwe BENG-eisen wil Nederland een stap zetten om het energiegebruik van woningen en gebouwen te beperken. Deze nieuwe gebouwen zullen daarmee voldoen aan de Europese richtlijn energieprestatie gebouwen. In deze richtlijn is afgesproken dat alle nieuwe gebouwen bijna energieneutraal moeten zijn.

Wilt u meer weten over energieprestaties in de bouw? Lees onze blog “Energieprestaties – waar moet ik aan voldoen?

Wanneer u vragen heeft kunt u gerust contact met ons opnemen