Een schuur bouwen zonder vergunning

“Kan ik een schuur bouwen zonder vergunning?” Er is niet een eenduidig antwoord op deze vraag. Daarom hebben wij hieronder alle belangrijke punten gezet. Hiermee kunt u zelf achterhalen of u een schuur mag bouwen zonder vergunning.

1. Het achtererf

U dient er eerst achter te komen wat precies uw achtererfgebied is. Het achtererfgebied  is het erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 meter achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen.

Voorbeelden:

Woont u in een tussenwoning dan is uw achtertuin ook uw achtererfgebied. Wanneer u in een hoekhuis woont en uw tuin niet grenst aan een openbaar toegankelijk gebied dan is uw gehele tuin vanaf 1 meter achter de voorgevel uw achtererfgebied. Heeft u een hoekhuis die wel aan een openbaar toegankelijk gebied grenst? Dan loopt het achtererfgebied evenwijdig aan de zijgevel van het huis. Alle drie de bovenstaande voorbeelden staan geïllustreerd in de het figuur hieronder.

schuur bouwen zonder vergunning 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 achtererfgebied voorbeeld 1, 2 en 3
(bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2023)

Om ervoor te zorgen dat een achtererfgebied niet volledig wordt volgebouwd, mag er alleen op een bepaald percentage van het achtererfgebied gebouwd worden.

Er geldt een ‘nulsituatie’ voor het bepalen van de omvang van het bebouwingsgebied. Dit betekent dat de gemeente rekent met het oorspronkelijke hoofdgebouw zoals het indertijd volgens de vergunning is gebouwd. Deze bepaling wordt toegepast om het volbouwen van het achtererfgebied tegen te gaan. Er wordt dan namelijk steeds met dezelfde oppervlakte gerekend zoals die in het begin is bepaald, en niet met een eventuele aanbouw erbij.

2. Het bepalen van de maximaal toelaatbare oppervlakte

Aan de hand van het bebouwingsgebied kunt u berekenen hoeveel daarvan u mag bebouwen. Dit gebied omvat het volledige achtererfgebied. U kunt het aantal vierkante meters die u mag gebruiken voor bouwwerken berekenen met de volgende gegevens:

 

 

 

 

 

 

 

 

(bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2023)

3. Hoeveel mag er nog gebouwd worden?

Door de oppervlakte van de reeds aanwezige bijbehorende bouwwerken af te trekken van de maximum toelaatbare oppervlakte kunt u berekenen hoeveel er nog mag worden bijgebouwd. De oppervlakte die overblijft mag naar eigen inzicht worden ingedeeld. U kunt dus zelf kiezen of u dichter bij het hoofdgebouw of bij de erfgrens wilt bouwen.

4. Berekenen hoe hoog u mag bouwen

Wanneer u binnen 4 meter afstand van het hoofdgebouw gaat bouwen en het gebouw meerdere bouwlagen heeft, mag u niet hoger bouwen dan 30 cm boven de vloer van de eerste bouwlaag. Wanneer er bij het hoofdgebouw sprake is van maar één bouwlaag mag het bijbehorende bouwwerk niet hoger zijn dan die van het hoofdgebouw.

Let op: Bij een bouwwerk boven de 5 meter heeft u altijd vergunningplicht.

Bouwt u buiten een afstand van 4 meter van het hoofdgebouw? Dan mag het bouwwerk altijd 3 meter hoog zijn. Indien u van plan bent om hoger dan 3 meter te gaan bouwen gelden er specifieke eisen aan de hoogte en de dakvorm.

5. Checken van de functie van het bouwwerk

Binnen een afstand van 4 meter van het oorspronkelijke hoofdgebouw moet de functie gelijk of ondergeschikt zijn aan het hoofdgebouw.

Wanneer er sprake is van een bouwwerk buiten 4 meter van het oorspronkelijke hoofdgebouw moet de functie daarvan ondergeschikt zijn aan elkaar. Is er sprake van een bouwwerk dat zowel binnen als buiten een stand van 4 meter afgelegen is van het hoofdgebouw, geldt dat deze geheel ondergeschikt moet worden gebruikt.

Belangrijk: Wanneer u vergunningvrij mag bouwen betekent het niet dat de bouw regelvrij kan worden uitgevoerd. Zo kan het zijn dat u wel een omgevingsvermelding moet doen. Daarnaast zijn het burenrecht en het bouwbesluit 2012 altijd van kracht.

Twijfelt u of uw bouwplan voldoet aan alle eisen voor vergunningvrij bouwen? Dan kan u een vergunningscheck uitvoeren bij het omgevingsloket online.

Tot slot

Heeft u uw vergunning aangevraagd? En heeft u teken- en/of rekenwerk nodig? Met de Finish Building 3D Configurator stelt u zelf uw schuur samen en heeft u direct een indicatie van de prijs. Wilt u meer weten over het tekenwerk? Bel of mail ons, dan helpen wij u graag! We bespreken het direct met u. We zijn te bereiken via onderstaande gegevens:

T: 0299-451265
E: info@finish-building.nl

Meest recente berichten

Wilt u graag weten wat Finish Building voor u kan betekenen?

Direct contact: 0299 - 451 265 van ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur en op za van 09.00 - 13.00 uur